Det sker i Sct. Georgs Gildet


Møde i Kerteminde arrangeret af Distriktet den 21. April 2018.

I forbindelse med mødet vil der være rundvisning på museet Ladbyskobet. Flere oplysninger kommer her på siden snarest.

 

Sct. Georgsaften afholdes den 17.april 2018 kl. 19 i Kridthuset.

I forbindelse med Sct. Geordaften vil der blive indkaldt til stiftende generalforsamling i foreningen Kridthusetsvenner. Flere oplysninger vil komme her på siden.

 

Onsdag den 4. April: Distriktsgildehal. Kl. 19.00 i Ørstedspavillionen, Havnegade 92, Rudkøbing.
Tilmelding til Minna Friis Petersen senest 18. marts på telefon 64 40 12 64.

Gildeting afholdes på Banevænget den 14. marts 2018, vi mødes kl. 18.00.

 


 


Spejderideen for voksne

Har du tidligere været aktiv spejder?

Er du nuværende spejder?

Interesserer du dig for spejderidéen?

Kan du svare ja på bare ét af ovennævnte spørgsmål, så kan du blive gildebror i "Sct. Georgs Gildet i Middelfart.

I Sct. Georgs Gildet i Middelfart er vi ca. 30 medlemmer af begge køn. Vi kommer fra alle grene af samfundet og har det til fælles, at vi har været spejdere eller har interesse for spejderarbejdet.

Vores formål er at være med i det kammeratlige samvær, at arbejde med personlig udvikling og at deltage i opgaver til støtte for spejderarbejdet og humanitære formål.

Vi mødes ca. en gang om måneden. Vi er opdelt i grupper sammensat af ledelsen for to år af gangen. Grupperne mødes på skift i hinandens hjem og også her er mødeaktiviteten ca. en gang om måneden.Vores jubilæum

Se jubilæumshæftet 1947 - 1997 her

 
CVR nr. 38 82 89 08